Cenník

Cenník

Členský mesačný príspevok platí na daný školský rok a nedá sa presunúť do ďalšieho školského roka.

 Členský príspevok je potrebné uhradiť do stanoveného termínu  bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN
                                                                                         SK28 8330 0000 0023 0064 5686                                                                                           BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
Meno a priezvisko dieťaťa.
V prípade zrušenia tréningu zo strany OZ Atletika pre deti bude členský príspevok upravený.

 

Sponzori