Posts found under: Oznamy

Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu v kategórií mladšieho a najmladšieho žiactva

Dňa 15.2.2020 sa konali Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu v kategórií mladšieho a najmladšieho žiactva. Za najmladšie žiactvo nás reprezentovali 5. chalani a 5 báb a za mladšie žiactvo 3. chalani a 5 báb. Naši zverenci si počínali výborne a hlavne v kategórií mladších žiačok Henrieta Horváthová, ktorá sa po ročnom zranení vrátila na atletický ovál, vybojovala bronzovú medailu v skoku do diaľky výkonom 433cm, ktorý je jej osobný rekord. Taktiež si počínala na pretekoch aj Diana Čaládiková v kategórií najmladšie žiačky, ktorá vybojovala v behu na 600 m v osobnom rekorde 2:03,91 striebornú medailu. Diana zaujala aj výkonom v behu na 60 m cez prekážky s časom 12,43 čo jej stačilo na 5. miesto a v skoku do diaľky si osobným rekordom 380 cm zabezpečila 6. miesto.

Taktiež treba spomenúť výkony do 10. miesta. V kategórií najmladších žiačok dosiahla 10. miesto Veronika Štukovská v behu na 60 m prekážok.. V kategórií najmladších žiakov dosiahol 4.miesto Matúš Horváth v behu na 60 m prekážok, ďalej 5. miesto vo vrhu guľou Samuel Hlava výkonom 6,02 m a 7. miesto Leo Valent v behu na 600 m. V kategórií mladších žiačok vybojovala okrem spomínanej Henriety Horváthovej 5. miesto Timea Fernerová v behu na 600 m.
Viacerí zverenci si utvorili osobné rekordy vo všetkých disciplínach, v ktorých nastúpili, ako napríklad Veronika Štukovská, Viktória Kocianová, Liana Kozolková, Samuel Bennár, spomínaná Diana Čaládiková a Henrieta Horváthová, ďalej Timea Fernerová, Júlia Kordošová, Nina Pániková a Hanka Pivarčiová.
Samozrejme všetkým blahoželáme, aj tým, ktorým preteky nevyšli podľa ich predstáv, ale v tom čase bojovali o čo najlepší výkon, žiaľ ako sa hovorí, nie každý deň je nedeľa. Všetkým našim zverencom blahoželáme k dosiahnutým výkonom a k umiestneniam a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu. Všetci tréneri sú na Vás hrdí a dúfajú, že Vás to motivuje k ďalšej tvrdej práci na tréningoch.

Výsledky z jednotlivých disciplín:
Najmladšie žiačky:
Patrícia Babiaková:
60 m (26.m) – 10,38 (PB 10,37)
Diana Čaládiková:
60 m prekážky (5.m) – PB 12,43
600 m (2.m) –PB 2:03,91
Skok do diaľky (6.m) – PB 380cm
Viktória Kocianová:
60m (22.m) – PB 10,26
600m (11.m) – PB 2:17,06
Liana Kozolková:
60m (50.m) – PB 11,16
Skok do diaľky (35.m) – PB 270cm
Veronika Štukovská:
60m (31.m) – PB 10,44
60m prekážky (10.m) – PB 13,96
Skok do diaľky (16.m) – PB 332cm
Najmladší žiaci:
Samuel Bennár:
60 m (35.m) – PB 11,11
Skok do diaľky (19.m) – PB 277cm
Ladislav Greguš:
60 m (33.m) – 10,92 (PB 10,79)
Skok do diaľky (17.m) – PB 296cmSamuel Hlava:
60 m (35.m) – 11,11 (PB 10,25)
Vrh guľou 2kg (5.m) – PB 6,02m
Matúš Horváth:
60m (28.m) – 10,29 (PB 10,14)
60m prekážky (4.m) – PB 13,06
Leo Valent:
60 m (20.m) – 10,88 (PB 9,76)
600 m (7.m) – 2:16,54 (PB 2:13,35)
Mladšie žiačky:
Timea Fernerová:
60 m (16.m) – PB 9,10
600 m (5.m) – PB 1:55,74
Henrieta Horváthová:
150 m (11.m) – PB 22,52
Skok do diaľky (3.m) – PB 433cm
Júlia Kordošová:
60 m (27.m) – PB 9,56
150 m (24.m) – PB 23,52
Nina Pániková:
150 m (33.m) – PB 24,71
Skok do diaľky (34.m) – PB 327cm
Hanka Pivarčiová:
60 m (58.m) – PB 10,92
150 m (56.m) – PB 27,89
Mladší žiaci:
Filip Horváth:
60 m (39.m) – 10,68 (PB 10,43)
Vrh guľou 3kg (12.m) – PB 5,75m
Peter Šuba:
60 m (41.m) – 10,88 (PB 10,30)
150 m (31.m) – 26,42 (PB 25,59)
Šimon Zeman:
60 m (37.m) – 10,34 (PB 10,21)
150 m (26.m) – PB 25,09

zdroj/foto: facebook.com
propozície: atletika.sk
pretekári: atletika.sk
výsledky: atletika.sk

Od dnes si decká užívajú jarné prázdniny.

Od dnes si decká užívajú jarné prázdniny. Všetkým prajeme, aby si oddýchli a načerpali nové sily do ďalších tréningov a súťaží. Ešte jedna pripomienka. Ročníky 2011, 2012 a 2013 čakajú v nedeľu 23.2.2020 prvé preteky na dráhe. Rátame s účasťou každého zverenca s ostatnými začíname trénovať od pondelka 24.2.2020.

Budeme veľmi vďační, ak nás podporíte 2% z vašich daní.

Drahí naši priaznivci, fanúšikovia športu …. budeme veľmi vďační, ak nás podporíte 2% z vašich daní. ĎAKUJEME.

Ako a kedy darovať 2% z dane?

Zamestnanci:
Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, z ktorého si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
Stiahnite, vytlačte a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, ktoré bude obsahovať naše údaje. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické osoby:
Vyplňte daňové priznanie typu A alebo B a vypočítajte si výšku 2% dane. V tlačive vyplňte aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): OZ Atletika pre deti
Sídlo: Hviezdoslavova 68, 953 01 Zlate Moravce
Práva forma: Občianske združenie
IČO: 42 367 549

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.
Ďakujeme !

zdroj: facebook.com

Majstrovstvá AZB II.časť (Bratislava, 09.02.2020)

Dňa 9.2.2020 sa uskutočnili preteky Majstrovstvá AZB II. časť kedy na štart nastúpili aj pretekári AK Zlaté Moravce. Pretekov sa zúčastnilo 19 našich zverencov od kategórie dorast až po najmladšie žiactvo.
Z výkonnostného hľadiska zaujali hlavne výkony Samuela Hlavu v kategórií najmladšieho žiactva, ktorý si zlepšil osobné rekordy v behu na 60m – 10,25s a v behu na 150m – 29,65s. Taktiež zaujal výkon Diany Čaládikovej v behu na 300m časom 54,84s. V kategórii mladšie žiačky zaujal výkon Henriety Horváthovej vo finále v behu na 60m – 8,98s a v skoku do diaľky – 423m. Prekvapením celých pretekov bola Timea Fernerová, ktorá mala premiéru na atletických pretekoch a zvládla ju výborne. V behu na 60m dosiahla čas 9,29s a v behu na 600m dobehla do cieľa časom 2:01,88. Taktiež sa veľmi tešíme z dvoch štartov vo finále v behu na 60m zásluhou už spomínanej Henriety Horváthovej v mladších žiačkach a Lea Valenta v najmladšom žiactve. Z 19. zverencov si utvorili osobné rekordy v jednotlivých disciplínach 14-násť zverencov, ktorým blahoželáme. Taktiež ďakujeme všetkým zverencom za ich reprezentáciu nášho klubu.

Výsledky z jednotlivých disciplín:

Najmladšie žiactvo:
Patrícia Babiaková: 60m (20.m) – 10,53 (PB 10,37) a 150m (16.m) – PB 26,65
Diana Čaládiková: 60m (10.m) – 9,90 (PB 9,75s) a 300 m (5.m) – PB 54,84
Veronika Štukovská: 60m (19.m) – 10,52 (PB 10,45) a 150m (17.m) – PB 26,76
Samuel Bennár: 60m (26.m) – PB 11,19 a 150m (19.m) – 29,54 (PB 28,93)
Samuel Hlava: 60m (13.m) – PB 10,25 a 150m (20.m) – PB 29,65
Ladislav Greguš: 60 m (22.m) – PB 10,79 a 150m (17.m) – PB 28,44
Leo Valent: 60m (8.m) – 9,93 a 9,97 (PB 9,76) a 600m (5.m) – 2:15,44 (PB 2:13,35)

Mladšie žiactvo:
Timea Fernerová: 60 m (11.m) – PB 9,29 a 600m (7.m) – PB 2:01,88
Henrieta Horváthová: 60 m (8.m) – PB 8,98 a skok do diaľky (4.m) – PB 423
Júlia Kordošová: 60 m (21.m) – 9,91 (PB 9,69) a 150m – PB 23,77
Nina Pániková: 60 m (26.m) – 10,24 (PB 10,06) a 300 m (9.m) – PB 57,67
Hanka Pivarčiová: 60m (35.m) – PB 11,04 a 150m (29.m) – PB 29,29
Adrián Fico: 60m (9.m) – 9,43 (PB 9,04) a 150m (10.m) – 23,54 (PB 22,16)
Peter Šuba: 60 m (16.m) – 10,89 (PB 10,30) a 150 m (15.m) – 26,72 (PB 25,59)
Šimon Zeman: 60 m (13.m) – 10,25 (PB 10,21) a 300 m (6.m) – PB 56,65

Staršie žiactvo:
Dorota Belicová: 60m (30.m) – 9,66 (PB 9,38) a 800m (4.m) – 2:56,44 (PB 2:44,82)
Martina Novotová: 60 m (20.m) – 9,20 (PB9,06) a 150m (15.m) – 22,99 (PB 22,57)
Tomáš Toma: 60 m (9.m) – PB 8,55 a 150 m (16.m) – PB 22,71

Dorast:
Emma Jelínková: 60m (9.m) – PB 8,90 a 800m (2.m) – PB 2:56,33

zoznam pretekárov: statistika.atletika.sk
propozície: statistika.atletika.sk
výsledky: statistika.atletika.sk
zdroj: facebook.com

Sponzori    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client136/web276/web/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 600