Danfoss globeware globeware tesco benast tribosport-sk

Atletika pre deti

je voľno-časová pohybová aktivita pre deti od 5 do 15 rokov pod vedením diplomovaných trénerov. Je zameraná na všestrannú pohybovú aktivitu, čo je základ upevnenia si základných lokomočných pohybov. Základom Atletiky pre deti je osvojenie si správnej techniky behu, hodov, skokov, ktoré sú dôležité aj v iných športových odvetviach, ďalej rozvíjanie rýchlostných, silových, vytrvalostných schopností a samozrejme ohybnosti.

Ponúkame rodičom službu pre zmysluplné využitie voľného času ich detí a najmä prostredníctvom systematickej všestrannej športovej prípravy vytvára optimálne
predpoklady pre ich zdravý telesný a duševný vývoj a ich ďalší výkonnostný rast.

Naše priority:

  • podporiť rozvoj a výchovu detí,
  • podporiť zdravý a duševný vývin detí,
  • podporiť prevenciu proti obezite detí,
  • rozvíjať rýchlostné, silové, vytrvalostné schopnosti a ohybnosť,
  • rozvíjať pohybovú všestrannosť,
  • organizovať športové súťaže so zapojením členov Atletiky pre deti,
  • organizovať denné športové tábory,
  • rozširovať myšlienku zdravého športovania.

Sponzori    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client136/web276/web/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 600